luns, 6 de abril de 2015

Tema 40.- Traumatismos torácicos. Corpos estraños intrabronquiais. 2015

O dos traumatismos torácicos é un tema relevante da asignatura pola súa importancia clínico-asistencial. Por este motivo, a clase expositiva complementarase cun seminario no que analizaremos un caso clínico. É tamén un tema transversal dado que son moitas as especialidades médicas e cirúrxicas que se ven implicadas nalgunha fase da asistencia ó doente traumatizado torácico.

Durante a clase expositiva tentaremos situar os traumatismos torácicos no contexto da asistencia integral ó doente politraumatizado. É recomendabel empezar a se familiarizar coa terminoloxía e os métodos de soporte vital avanzado en trauma mediante a lectura previa á clase das diapositivas da mesma que poden ser descargadas en formato .pdf aquí. 

Como material complementario aconsello esta outra entrada no blog que nos axudará a comprender mellor a fisiopatoloxía do tórax inestábel.


Respecto ós corpos estraños  endobronquiais pode resultar útil revisar as entradas sobre fibrobroncoscopia e broncoscopia ríxida da web toracica.org. Trátase das técnicas máis empregadas no seu diagnóstico e tratamento.
Horarios:

Os horarios das clases expositivas son os seguintes:

Grupo A: mércores 8 de abril ás 19.30h

Grupo B: xoves 16 de abril ás 20.30h

Grupo C: mércores 8 de abril ás 18.30h

Ningún comentario:

Publicar un comentario