domingo, 10 de xaneiro de 2016

Mes da acción contra o radon

Xaneiro é, nos Estado Unidos de América, o mes da acción contra o radon. Alí son moi conscientes de que o radon é a primeira casua de morte por cancro de pulmón entre os non fumadores, unhas 21.000 mortes anuais neste país. De feito, a Axencia de Protección Ambiental americana e o U.S Surgeon General aconsellan a tódolos cidadáns que protexan a súa saúde medindo os niveis da radon nos seus fogares, escolas e outros edificios.Desafotunadamente as nosas autoridades nos se amosan tan involucradas no problema. Poren, as autoridades norteamericanas aconsellan, ademáis de medir os niveis de radon, axudar a difundir a información sobre este tema. Por iso, durante o que queda do mes de xaneiro, vou partillar periódicamente nas redes sociais algunhas das entradas que nesta bitácora tratan o problema do gas radon domiciliario no noso entorno máis próximo. Pódese acceder a todas elas mediante a etiqueta radon, na parte dereita da páxina.


Ningún comentario:

Publicar un comentario