luns, 30 de marzo de 2015

domingo, 29 de marzo de 2015

Ramos


Lázaro, Ramos, en Pascuas estamos.

Venta de palmas na praza de abastos de Compostela.

mércores, 25 de marzo de 2015

domingo, 15 de marzo de 2015

domingo, 1 de marzo de 2015

Tórax inestábel

O Tratado de traumatismos torácicos da SECT (Sociedade Española de Cirurxía Torácica) define o tórax inestábel, volet costal ou flail chest como unha alteración da dinámica da caixa torácica debida á existencia de dous ou máis focos de fraztura en varios arcos costais contiguos e/ou no esternón que se acompañan dunha perda de continuidade e consistencia da parede torácica coa perturabación dos movementos respiratorios normais e a aparición da respiración paradoxal.

Polo tanto, o tórax inestábel ocorre cando existen a lo menos tres costelas consecutivas que están fracturadas polo menos en dous puntos diferentes cada unha, ou fracturas que implican a separación do esternón e a articulación condrocostal. Estas fracturas causan un movemento paradoxal do segmento inestabel que oscilará de xeito inverso ó resto do tórax. No seguinte vídeo pódese observar este movemento paradoxal : O tratamento primario do tórax inestábel, cando a súa repercusión respiratoria e/ou hemodinámica o esixen, consiste na neumofixación mediante intubación traqueal e ventilación mecánica invasiva. 

Carambelos


Eido do Trisquel. Vilanova, A veiga (Ourense)