luns, 6 de abril de 2015

Anatomía dos músculos grande dorsal e serrato anterior

A anatomía destes dous músculos do tórax resulta fundamental para comprender as incisións máis empregadas en cirurxía torácica. Coñecer as súas insercións e pedículos vasculares axúdanos na elaboración de colgallos vascularizados para a reconstrucción da parede torácica, tanto nos casos de destrucción traumática coma trala resección cirúrxica da mesma.






Ningún comentario:

Publicar un comentario